Ardy Strüwer
Gösta Wessel & Micke Johansson
Jonas Lundh och Robert Oldergaarden
Olympen i Lund
Påskutstlälning -20
Casanova & Bergman
Ronny & Katarina Hård
Humorutställning