Per Siwmark

13087800_1493942740631879_3249581324326213927_n

“Ditt ansiktsuttryck är en återspegling av ditt inre väsen”

Anledningen till att Per Siwmark främst arbetar med huvuden är p.g.a. hans fascination av alla de känslor vi har och de tankar vi tänker. Våra känslor och tankar är ofta återspeglade i vår närvaro, och i synnerhet i våra ansiktsuttryck. 

Per Siwmark föddes 1948 i Malmö och bor numera i Bjärred.


Senaste inläggen